Chiếc bàn trong suốt độc đáo của AMAC

Chiếc bàn trong suốt độc đáo này là thiết kế mới nhất của AMAC. Nó được làm từ nhựa acrylic trong suốt, gọn nhẹ và có thêm một khe rãnh trống để chứa vật dụng linh tinh, và bạn có thể dễ dàng dịch chuyển nó đến bất cứ đâu.

545808426fb183436ce852ababe62ad1 Chiếc bàn trong suốt độc đáo của AMAC

01c6fda2de8590475559be4418ed6245 Chiếc bàn trong suốt độc đáo của AMAC

9b34192614026a5dc4634feeb7952f03 Chiếc bàn trong suốt độc đáo của AMAC

867d85a5b86f65b23e1d69cd1f0ec690 Chiếc bàn trong suốt độc đáo của AMAC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *