Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

Với những ngôi nhà nhỏ thì việc tận dụng từng không gian là điều khá cần thiết. Hãy xem một số kiểu nhà bếp tận dụng không gian dưới chân cầu thang nhưng vẫn khá hoàn hảo và tiện nghi.

f7407e2c53a91dcc6b5e5c3bdddd4077 Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

ab258fb2afada6c8868ff459e5a7c0ec Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

accd9c72fe1d5fec8800c29238592d8c Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

ae94d388727366b31001200ebef9e250 Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

b684c8d9cb9891846800c5bd62832ce3 Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

bd193b4f00721839e5a194226b308970 Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

d307aede05d40201a1b97d16b8f13ce8 Tận dụng bếp dưới chân cầu thang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *