Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

Những nhà bếp mở này được thiết kế bởi nhà thiết kế người Ý Armando Ferriani. Nét đặc trưng của các nhà bếp này là đều hiện đại, cởi mở, với tông màu trắng làm chủ đạo.

f76f6108569e746228cabc17ca3e3fd5 Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

6e610360f1531d2e8f65f9d114f3f85d Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

8f90ab1746bf5bcb7aa60a1eb4b1710a Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

72b09fa61b9f0bae466652bb3267262f Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

84e1a3a52c9c07662a036abdcb8671c6 Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

9790f4d80a9e57d7851b8254cdb83474 Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

c812691d4bfb430a95a93673b62f29a9 Nhà bếp hiện đại thông thoáng từ Armando Ferriani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *