Khoảng trời riêng trên sân thượng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi khoảng không gian ngoài trời ở sân thượng sẽ giúp bạn thư thái hơn cùng một tách trà nóng mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon, ngoài ra đây còn là khoảng trời riêng cho bạn.

d5d10968480ce0431dafd6cd99a801af Khoảng trời riêng trên sân thượng

fafad1b67eab38f3461ee7bc1a690de4 Khoảng trời riêng trên sân thượng

0f570ab36d66a9f3317209d7e678e46d Khoảng trời riêng trên sân thượng

2a1e474fd6e1991461bbd8883b23b865 Khoảng trời riêng trên sân thượng

5a81c935fdfd554fd174d11d1e1a4b92 Khoảng trời riêng trên sân thượng

a1edbce4ef0960f0ee328852e4f78851 Khoảng trời riêng trên sân thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *