Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

Bạn thường tiết kiệm không gian cho ngôi nhà bằng cách đóng một số chiếc kệ nhỏ trên tường làm nơi để sách, đồ trang trí, chén bát, ly tách… Tại sao không thử sáng tạo để nhà thêm bắt mắt với chúng? Một số ý tưởng sau đây sẽ hữu ích cho bạn.

0295cd7fad907cf2fd23678b57b655bb Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

47884334dcc6ecd8bc5e3f2737d953db Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

c4ea1fe9aaaa83c1ff4329e7423520fd Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

d1dae95f58ec0171598931243de24f55 Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

f0a2a8166b259b38e1085313fe51c456 Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

05c069c6707a581a869641e0b87c5419 Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

20a0d61ca5be3f1f3dd82400d15aec11 Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

21dcdaabdd89579ba88c5231239a6718 Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

142ff3ed226c3f11e3a54b7fb83d69b0 Kệ gỗ treo tường bắt mắt sáng tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *