Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

Chiếc bàn được thiết kế bởi Mikhail Belyaev này có màu trắng nhìn và hình dạng bán oval với một số lỗ rỗng bên ngoài rất tinh xảo. Ngoài mặt thủy tinh bên trên dùng để đặt ly tách, không gian rỗng bên dưới có thể dùng để chứa đồ dùng linh tinh như sách và tạp chí. Chiếc bạn tiện dụng này không chỉ sử dụng trong mà bạn còn có thể mang nó ra ngoài nữa.

baa2b33527ea9421e6c11e3f3923ccc3 Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

c6ab7961d4f6ca0f0a19ef024ac80262 Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

c2303bd35a3db0970565f69f767ce3d9 Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

d1c8f14407e5725b4a9ef8252deaeb8e Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

5ebb2213f0e1cb74a34cd4d80ed11062 Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

6694f84b31077494c8e4360b42cb4cdc Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

a1b1dd6626245be7519ca60ed028afff Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

a7b1858061b367a439daa9e6d4307b9f Chiếc bàn oval làm từ đá thạch anh vô cùng thanh lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *