Chiếc bàn Companions Writing thông minh cho góc làm việc

Chiếc bàn Companions Writing được thiết kế bởi De La Espada là một sự sáng tạo thú vị khi có thể vừa sử dụng làm việc và vừa có một giải pháp lưu trữ khá thông minh có thể giúp bạn sắp xếp tài liệu và giấy tờ một cách khoa học và gọn gàng. Bên cạnh đó kiểu dáng của chiếc bàn khá hiện đại và rất tinh tế nhé.

dda78c6ac28e16101004c18afac18183 Chiếc bàn Companions Writing thông minh cho góc làm việc

8c334fa1e3f41a9521a020fe6d85be3a Chiếc bàn Companions Writing thông minh cho góc làm việc

d6ff96a241cd0cf937c9c41a3c618526 Chiếc bàn Companions Writing thông minh cho góc làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *