Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

Không có được nhiều diện tích cho những khu vườn bên ngoài, hãy tận dụng chính sân thượng nhà bạn để vẫn có thể thưởng thức thiên nhiên ngay giữa thành phố đầy bận rộn.

feb78bc5d6a374d5ee02cd364042a1d4 Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

4f42b057104e54867f7e8e33d569b83d Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

856c2588bca8032579fb158b737b701e Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

5223bf043502135727cc57b3e6571976 Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

10226419db3fa2a880dad378401df7ed Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

b7312c24265b11565f5eedfd28fe83ff Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

bea30fd2ed02d415642d3cb7fb45238c Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

ea7e005b14c5171f29464f2de2ef77b9 Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

f411dcfb8b7c088b2003289c68d2d544 Biến sân thượng thành khu vườn xanh mát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *