Author Archives: Miếng dán rốn trẻ em

Việc quan trọng với bát hương vào cuối năm, chuyên gia chỉ ra ‘ngày đẹp nhất’ để thực hiện

Dọn bàn thờ ngày Tết là việc người Việt Nam luôn dành sự lưu tâm đặc biệt nhưng một số lỗi nhỏ nhưng ảnh hưởng cực lớn kể sau rất dễ phạm phải vì sự thiếu hiểu biết. Vào dịp cuối năm, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa để chuẩn […]