Author Archives: cilios.edu.vn

Con gái ‘chốt’ với cha mẹ già: Sống không chung đụng, chết không bàn thờ

Năm 2023 với gia đình ruột thịt, tôi chốt được một việc lớn. Đó là ngồi lại riêng với bố mẹ để bàn chuyện “sau này”. Là con một, lại là con gái, đúng là rất nên có những cuộc nói chuyện chỉ có bố mẹ và mình. Thú thật 40 năm qua, tôi chưa […]