Author Archives: blogmonngon.edu.vn

‘Mỗi năm sắm Tết, nhà tôi mất đứt một chiếc xe máy’

Mỗi năm sắm Tết, nhà tôi lại mất đứt một chiếc xe máy. Năm nay tôi muốn thắt chặt chi tiêu mà không biết nên cắt giảm khoản nào. Mỗi cái Tết, nhà tôi lại chi hết 30 triệu đồng dù không ở Hà Nội một ngày nào. Số tiền ấy có thể không lớn […]