Author Archives: bloggioitre.edu.vn

Lễ hoán thần hồng là lễ gì mà được coi trọng như lễ cúng Táo quân ngày 23 tháng Chạp?

Lễ hoán thần hồng là ngày lễ cúng quan trọng không kém so với 3 lễ cúng rằm, 23 và Giao thừa song bị thời gian làm phai nhạt. Bạn biết gì về ngày lễ này? Trong tháng Chạp có 3 ngày lễ cúng quan trọng ai ai cũng tỏ tường, là lễ cúng Rằm […]