Author Archives: blogcamhung.edu.vn

Ban thờ nên đặt đèn dầu hay thắp đèn điện sẽ TỐT hơn: Câu trả lời nằm ở đây!

Đèn dầu là vật phẩm quen thuộc, xong, việc sử dụng vật phẩm này cũng có những hạn chế nhất định. Thờ cúng ông bà tổ tiên là tín ngưỡng truyền thống lâu đời của người Việt và đã trở thành một nét văn hóa đẹp. Đèn dầu trên bàn thờ là vật dụng quen […]