5 bước đơn giản để có vườn rau sạch trên sân thượng

Việc chăm sóc vườn rau nhỏ trên sân thượng sẽ trở nên dễ dàng hơn với những bước đơn giản dưới đây.
Bạn sẽ thấy việc làm đất, chuẩn bị hạt giống hay diệt sâu bọ không còn phức tạp nữa.

48 3292

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *